Bonitný podnik

22 August 2022
Bonitný podnik

Získali sme pečať bonity a titul 
BONITNÝ PODNIK
ZA ROK 2021


Akadémia ekonomických informácií a analýz vyhodnotila našu spoločnosť za jednu z najbonitnejších v Slovenskej republike. Toto hodnotenie získalo iba 2,3% z 880.431 hodnotených podnikateľských subjektov na základe ekonomických výsledkov.
NAKUPOVAŤ: https://dublino.sk