Chcete si otvoriť vlastný bar? Na toto nesmiete zabudnúť

04 August 2020
Chcete si otvoriť vlastný bar? Na toto nesmiete zabudnúť
O otvorení vlastného baru sníva mnoho ľudí. Nie každý si však dokáže predstaviť, čo všetko otvorenie nového baru zahŕňa. V tomto článku si preto povieme aspoň to najpodstatnejšie, čo je nevyhnutné na sprevádzkovanie obdobného zariadenia pre verejnosť. Na vec sa pozrieme tak z právneho, ako aj z ekonomického pohľadu. A povieme si aj niečo o základných zásadách efektívneho marketingu pre novootvorený bar.

Prevádzkovať bar ako fyzická alebo právnická osoba?

Bar môžete prevádzkovať buď ako fyzická osoba (živnostník), alebo ako právnická osoba zapísaná v obchodnom registri (pravdepodobne s.r.o.). Oba typy podnikania sa samozrejme musia riadiť všeobecným slovenským právnym poriadkom a oba majú isté pozitíva, ale aj negatíva. Rozdiel je napríklad v otázkach daní a spôsobe vedenia účtovníctva.

Konkrétna voľba formy podnikania záleží najmä na vašom podnikateľskom pláne. Preto si o nich vopred poriadne naštudujte všetky podrobnosti a vyberte si pre vás tú výhodnejšiu.

Ako získať viazané živnostenské oprávnenie?

V oboch prípadoch však budete potrebovať živnostenské oprávnenie na pohostinskú činnosť, ktorá patrí medzi viazané remeselné živnosti. Okrem všeobecných zákonných podmienok je preto na získanie tejto živnosti potrebné doložiť aj odbornú spôsobilosť.

Možnosti, ako preukázať odbornú spôsobilosť:

  • Doložiť vzdelanie v príslušnom odbore
  • Preukázať dostatočnú prax v príslušnom odbore (6 rokov) a získať o nej osvedčenie
  • Preukázať vzdelanie v príbuznom odbore v kombinácii s praxou v odbore
  • Alebo doložiť úradne uznanú kvalifikáciu či rekvalifikáciu pre daný odbor.

[Zákon č. 455/1991 Zb.- novelizované znenie]

V prípade, že nedokážete splniť podmienky získania viazanej živnosti, budete potrebovať ešte tzv. zodpovednú osobu, ktorá je odborne spôsobilá a bude zodpovedať za riadnu prevádzku baru. A v prípade, že budete predávať liehoviny, je nutné si zaistiť ešte povolenie na predaj alkoholu.

Ochranná známka

Ďalšou vecou, ktorú by ste mali zvážiť, je potreba registrácie ochrannej známky na logo baru (v registri Úradu priemyselného vlastníctva). Platnosť ochrannej známky je 10 rokov a je možné ju predĺžiť o ďalších 10 rokov (na základe žiadosti).

Požiadavky kladené na priestory baru

Ešte pred tým, než podpíšete nájomnú alebo kúpnu zmluvu na vami vybraný priestor pre vaše podnikanie, určite si najprv overte, či sú tieto priestory skolaudované a vhodné na prevádzku baru. Tiež sa určite presvedčte, že vami vybrané priestory majú dostatočnú veľkosť a také dispozičné riešenie, ktoré umožňuje zariadiť bar tak, aby vyhovoval všetkým hygienickým normám.

Vypracovanie podnikateľského zámeru

Vráťme sa však na úplný začiatok. Ešte pred tým, ako začnete riešiť formu podnikania, viazanú živnosť či priestory, by ste si mali zostaviť poctivý a detailný biznis plán. Ten by mal obsahovať a zohľadňovať všetky okolnosti súvisiace s vaším podnikateľským zámerom: vašu marketingovú stratégiu a jej ciele, predpokladanú návštevnosť, finančné možnosti, očakávané tržby, očakávané náklady, možnosti miestnej ekonomiky (najmä kúpnu silu obyvateľstva) ... a mnohé iné faktory ovplyvňujúce vaše budúce podnikanie v oblasti prevádzkovania baru.

Kvalitne spracovaný biznis plán je naozaj nevyhnutnosťou. Aj on vám včas napovie, či sa do daného projektu naozaj oplatí investovať peniaze a či sa dá očakávať, že sa vám investícia dokáže prinajmenšom vrátiť. Preto buďte pri zostavovaní vášho biznis plánu k sebe úprimní a nič si neprikrášľujte do príliš optimistických farieb.

Odlíšte sa od konkurencie

Aby ste na trhu zaujali, musíte ľuďom ponúknuť niečo, čo vás od ostatných odlišuje. Pri zariaďovaní baru buďte smelo originálni a štýloví. Zároveň však myslite na potreby a priania vášho cieľového zákazníka. A bola by chyba nemyslieť aj na praktickú stránku veci. Bar musí byť zariadený s ohľadom na praktickévybavenie baru, jednoduchú vnútornú logistiku a pohodlie zákazníkov.

Voľte skôr výrobky z odolných a ľahko udržiavateľných materiálov. A vedzte, že za výborne fungujúci dizajn interiéru rozhodne nemusíte minúť príliš veľa peňazí. Bežného človeka totiž neohúri luxusný a drahý, no často gýčovo pôsobiaci priestor. Ľudí skôr zaujme štýlový barový nábytok, jeho originalita, celkové príjemné prostredie baru a vysoké pohodlie. A práve týmto sa riaďte pri zariaďovaní baru, nech už vyberáte barové stoly a pult, barové stoličky, kreslá, pohovky, gastronomické prístroje, výzdobu ... Jednoducho povedané - všetko vybavenie do baru voľte podľa estetického aj praktického hľadiska.

Dajte o sebe vedieť

Dobrá propagácia je polovica úspechu podnikania. S marketingom začnite preto ešte pred otvorením baru a samotný akt otvorenia spojte so zaujímavou akciou. Sprievodné akcie však usporiadajte pravidelne, pomôžu vám do podniku dostať ľudí, ktorí by inak neprišli. A nemusí však ísť len o klasické spotrebiteľské akcie v štýle: "Tretí panák grátis!" – Presne tak to robí každý druhý bar. Ak vám to priestory umožňujú, môžete usporadúvať napríklad aj hudobné akcie, sledovanie športu, turnaje v šípkach či biliarde a podobne.

Zhrnutie na záver

Nikdy nepodceňujte silu dôslednej prípravy na podnikanie. Najmä sa oboznámte s príslušnou platnou legislatívou, poctivo premyslite váš biznis plán a vytvorte si kvalitnú marketingovú stratégiu. Jednoducho povedané, riaďte sa príslovím „Dvakrát meraj, raz rež“.