Formulár na odstúpenie od zmluvy

(tento formulár použite len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY NA STIAHNUTIE

 

Kontaktná adresa: 

 

CHAIR s.r.o.

Rožňavská 1, 831 04 Bratislava

IČ: 46528113

IČ DPH: SK2023421840

DIČ: SK2023421840

 

kontaktné údaje: bratislava@dublino.sk

telefón: +421 948 767 597

alebo + 421 206 208 89

 

 

Vec: Odstúpenie od zmluvy

 

Týmto odstupujeme od kúpnej zmluvy :   ........................................................

Zo dňa - dátum uzatvorenia zmluvy:   .............................................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa: ......................................................................

Číslo objednávky: ...........................................................................................

Adresa spotrebiteľa: .......................................................................................

Kúpna cena má byť vrátená na účet vo forme IBAN: .....................................................................................................

 

Dôvod odstúpenia od zmluvy: .........................................................................................................................................

 

 

 

 

Dátum odstúpenia od zmluvy: ..................................

 

Podpis spotrebiteľa

                                                                                                                 ........................................................       

© 2024 Dublino.sk | Všetky práva vyhradené

Vytvorilo FúúDobre